Thursday, April 27, 2006

Mc'Bubi$32 pesos cada Bubi , te viene con una hamburguesa , papas y soda.

┬┐Porke tan caro?

1 Comments:

Blogger el_mole said...

jaja

3:39 PM  

Post a Comment

<< Home